Skönhet något som berör alla

Att vara vacker och ständigt vilja jobba för att bygga på sin skönhet har inte alltid, genom tiderna, varit en uppgift vigd åt kvinnorna. Innan början på 1800-talet var skönhet något för såväl män och kvinnor i de högre och rikare samhällsskikten. Många hävdar att det var först när männen började gå till fabrikerna för att arbeta, och kvinnorna fick ta del av en bättre vardag utan att själva arbeta lika mycket, som mode och det att vara vacker lades på kvinnornas axlar.

”Nya maskiner födde en industri, som i sin tur gav upphov till lönearbetet.  De män som förr jobbat hemma på gården började nu ”gå till jobbet” i stället. Många av dem tjänade så mycket pengar att en helt ny samhällsklass växte fram: den välbeställda medelklassen. I denna växande samhällsgrupp var kvinnan inte längre nödvändig för försörjningen.  Därmed fick hon en annan uppgift, skriver Naomi Wolf: att hålla sig vacker. Så blev skönhet en typiskt kvinnlig egenskap. Och denna nya trend kunde snabbt spridas till miljoner människor; det var den andra stora förändringen i det tidiga 1800-talet.” (Läs mer)

Skönhetsbutiker idag för alla

Idag hävdar en del att vi kan börja skönja en tillbaka gång till det att både kvinnor och män engagerar sig till utseendet. Både nätet är visserligen kvinnliga modebloggare vanligare, men allt mer killar och män har under den senaste tiden tillkommit. Manliga modemagasin är lika populära som de kvinnliga. På nätet kan man också köpa skönhetsprodukter, hos någon av de större skönhetsbutikerna som Brallis.se, som kan användas av alla. Kanske är vi därför tillbaka till tiden då skönhet är en fråga för människan, och inte för ett specifikt kön.